ING – do 140 zł za otwarcie konta MOBI!

AKTUALIZACJA 3.01.2019 r. 

Bank wydłużył promocję do 31 marca 2019 r. Zmiany zostały pogrubione w poniższym artykule.

Równocześnie z promocją „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” ruszyła akcja o analogicznych do spełnienia warunkach z jedyną różnicą – jej przedmiotem jest konto MOBI. Ten produkt banku ING przeznaczony jest dla klientów w wieku 18 – 26 lat..
Do promocji może przystąpić każda osoba fizyczna spełniająca powyższe obostrzenia wiekowe, która od 28 lutego 2017 r. do 31 lipca grudnia 2018 r. nie posiadała lub współposiadała żadnego następujących produktów bankowych:

  • Konto z Lwem Direct,
  • Konto z Lwem Komfort,
  • Konto z Lwem Premium,
  • Konto z Lwem Klasyczne,
  • Konto z Lwem Student,
  • Konto z Lwem Mobi.


Aby zyskać pierwszą nagrodę pieniężną w wysokości 100 zł należy do 31 października 2018 r. 31 marca 2019 r.  otworzyć Konto Osobiste wraz z Kontem Oszczędnościowym przez internet oraz do 30 listopada 2018 r. 30 kwietnia 2019 r. wykonać min. 8 10 transakcji bezgotówkowe za pośrednictwem BLIK’a lub karty wydanej do konta.
Kolejną nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł otrzymamy w dwóch równych transzach po 20 zł każda, gdy:

  • 3 spośród wykonanych transakcji BLIK’iem będą transakcjami internetowymi (mogą być to zupełnie nowe transakcje lub te, które pomogły nam w spełnieniu warunków pierwszej nagrody) oraz
  • na konto wpłynie co najmniej jedno wynagrodzenie od pracodawcy lub stypendium w kwocie min. 1000 zł. każde.

  • Wykona 2 przelewy na telefon BLIK do dwóch różnych odbiorców (za kwotę min. 5 zł)

 
Powyższe dwa warunki mogą być spełnione w dowolnej kolejności i każdy z nich gwarantuje nam 20 zł nagrody. Należy również wspomnieć, iż zgodnie w regulaminem wynagrodzenie jakie powinno wpłynąć na nasze konto nie może pochodzić z rachunku, którego posiadaczem jest klient indywidualny (pkt. 14 b. regulaminu promocji).
Na spełnienie warunków mamy czas do 30 listopada 2018 r.  30 kwietnia 2019 r.
Bank wypłaca nagrodę najpóźniej do 8 stycznia 2019 r.  15 maja 2019 r. na konto oszczędnościowe będące jednym z warunków udziału w promocji lub w przypadku posiadania kilku promocyjnych rachunków oszczędnościowych na ten otwarty najwcześniej. Dochód uzyskany w ten sposób jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Co więcej warunkiem koniecznym otrzymania wszystkich nagród jest posiadanie aktywnego rachunku oraz karty debetowej na dzień wypłaty premii.

Przejdź na stronę promocji ->

Jeśli powyższe warunki nie do końca Ci odpowiadają, albo jesteś już po 26. urodzinach na pewno zainteresuje Cię promocja „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort”. Po szczegóły zapraszam tutaj:

ING – do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort!

Ważne dokumenty:
Regulamin promocji
Tabela prowizji i opłat