50 zł za założenie konta Getin Proste Zasady i do 500 zł za polecenia

Szukasz odpowiedniego konta dla siebie? Masz znajomych, którzy szukają banku dla siebie? GetIn Bank właśnie rusza z programem poleceń „Polecam proste zasady” – sprawdź co możesz zyskać!

Program poleceń skierowanych jest do wszystkich. Zarówno do obecnych klientów banku, którzy za polecenie konta zyskają 100 zł, jak i do nowych klientów, których za otwarcie konta z polecenia otrzymają 50 zł.

Promocja dla nowych klientów – zyskaj 50 zł za otwarcie konta z polecenia!

Jeśli jesteś osobą, która:

  • ukończyła 18 lat,
  • na dzień 3 sierpnia 2018 roku nie była posiadaczem Konta Osobistego w złotych GetIn Banku,
  • zawrze w dniach od 3 sierpnia 2018 do 31 października 2018 z bankiem umowę o prowadzenie rachunku Proste Zasady lub Osobistego Noble podając odpowiedni kod polecający obecnego klienta – FKTS24
  • nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Bank oraz
  • wyrazi zgodę na przekazanie przez Bank Obecnemu Klientowi jego danych osobowych niezbędnych do uzyskania przez Obecnego Klienta (osobę polecającą) nagrody,

możesz przystąpić do promocji jako nowy klient Banku.  

Przejdź na stronę promocji ->

Pamiętaj że, aby Twój wniosek został pozytywnie przetworzony i abyś mógł w pełni korzystać z systemu poleceń musisz w trakcie składania wniosku wyrazić zgody na:

·         przetwarzanie danych w celu marketingu produktów własnych banku,

·         otrzymywanie informacji handlowych banku,

·         przekazanie danych objętych tajemnicą bankową obecnemu klientowi.

Kolejno w każdym z trzech miesięcy następujących po aktywacji Twojego konta musisz zapewnić wpływ na Konto Osobiste Proste Zasady lub Noble w wysokości 1000 zł z rachunku innego niż własny (inaczej mówiąc, z dowolnego rachunku własnego w innym banku, lub z rachunku firmowego w GetIn Banku). Spełnienie tego warunku uprawnia Nowego oraz Obecnego Klienta banku do uzyskania nagrody w ramach promocji.

Każdy nowy klient może w ten sposób uzyskać nagrodę za maksymalnie jedno konto otwarte w ramach polecenia – nagroda zostanie wypłacona do końca miesiąca, następującego po spełnieniu warunków promocji przez obie strony. Ważne jest również, aby na dzień wypłaty nagrody konta obu klientów miały status otwartych – w innym wypadku nastąpi blokada wypłaty dla obu stron.

Jeśli spełniłeś już wszystkie warunki to możesz oczekiwać na przelew w wysokości 50 zł, ale możesz też postawić się już na miejscu Obecnego Klienta i sam polecać konto – a co za tym idzie zgarniać
100 zł za każdy rachunek otwarty przy użyciu Twojego unikalnego kodu!

 

Promocja dla obecnych klientów – zyskaj 100 zł za polecenie konta!

Jeśli jesteś osobą, która:

·         jest posiadaczem Konta Osobistego w złotych GetIn Banku,

·         nie złożyła sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Bank oraz

możesz przystąpić do promocji jako obecny klient Banku. 

Pamiętaj że, aby Twoje polecenia został pozytywnie rozpatrzone i abyś mógł w pełni korzystać z systemu poleceń musisz w wyrazić i podtrzymać zgody na:

·         przetwarzanie danych w celu marketingu produktów własnych banku,

·         otrzymywanie informacji handlowych banku,

Jedyne co musisz zrobić to przystąpić do promocji, wygenerować swój unikalny kod do poleceń i udostępnić go wszystkim zainteresowanym założeniem konta w GetIn Banku.

Przejdź na stronę promocji ->

 

Jako stały klient banku możesz w ten sposób uzyskać nagrodę za maksymalnie 5 kont otwartych z Twojego polecenia – nagroda zostanie wypłacona do końca miesiąca, następującego po spełnieniu warunków promocji przez obie strony. Ważne jest również, aby na dzień wypłaty nagrody konta obu klientów miały status otwartych – w innym wypadku nastąpi blokada wypłaty dla obu stron.

Organizator zastrzega, iż każda nagroda opiewać będzie na 123 zł brutto, zawierając tym samym kwotę podatku, którą bank zobowiązuje się odciągnąć i odprowadzić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Ostatnia dobra wiadomość jest taka, że promocja ta nie wyklucza przystąpienia do innego akcji zorganizowanej przez bank, chyba że regulamin innej promocji stanowi inaczej!

 

Ważne dokumenty:

Regulamin promocji   

Tabela opłat i prowizji